Galerie

Camerata Lipsiensis

Galerie

Regie, Schnitt: Christoph Heil   Kamera: André Jagusch, Haik Büchsenschuss, Jan Liedtke, Gilligan   Ton: Albrecht Leu, Matthias Lunow   Produktion: Albrecht Leu   Thomaskirche in Leipzig

© Nine O´Clock Pictures 2004

 

Million Lichterstadt

lichterstadt

Regie: Misha Bolourie    Komposition: Simon Stockhausen   
Musiker: Christian Weidner, Danny Schröteler, Kalle Kalima, Iven Hausmann, Martin Stegner, Martin Iannacone, Klaus Hasse, Simon Stockhausen
   Klangregie: Albrecht Leu

© 1 Million Lichterstadt Berlin 2004

 

Trip to Asia

Trip to Asia

Regie, Buch: Thomas Grube     Kamera: Anthony Dod Mantle, René Dame, Alberto Vanzago, Stefan Ciupek      Schnitt: Martin Hoffmann   
Ton: Pascal Capitolin, Bernd von Bassewitz     Musik: Simon Stockhausen   Produzenten: Uwe Dierks, Thomas Grube, Andrea Thilo

© Boomtown Media International 2008

 

Jetzt Erst Recht

jetzterstrecht

Buch, Regie, Schnitt: André Jagusch   Kamera: André Jagusch
   Darsteller: Rosalie Phoniam, Daniel Mattke, Johannes Hunger, Felix Meyner   Produktion: Halina Daugird, Sabine Jagusch, Albrecht Leu
      Musik: Steve Patuta   Ton: Albrecht Leu

© Nine O´Clock Pictures 2003

 

American Showdown

showdown

Regie, Schnitt: André Jagusch   Kamera: André Jagusch
   Darsteller: Julia Mahlke, Mirco Dziekanski, Christian Bartke, Christoph Heil, Steve Patuta, Alexander Scheer
   Musik: Steve Patuta, Alexander Scheer, Kai Bohun, Tilman Tschacher, Jan Maihorn, Macke Prinz, Fabian Leu, Roland Ploog, Zbigniew Kieslowski, Mercedes December
   Ton: Albrecht Leu

© Nine O´Clock Pictures 1995- 2001

 

French Final

French FInale

Regie: Valentin Fastabend    Kamera: André Jagusch
   Schnitt: Valentin Fastabend, René Schulz    Musik, Ton: Steve Patuta, Roland Ploog, Jan Opoczynski, Albrecht Leu
    Darsteller: Katharina Montag, Saskia Buwert, Christoph Heil, Mirco Dziekanski, Daniel Marggraf, Fabian Leu, Steve Patuta, Alexander Scheer, Beni Knurr

© Nine O´Clock Pictures 2003